Najważniejszy z punktu widzenie wyborców jest panel „Zgłoś incydent”, znajdujący się w prawym rogu. Po jego kliknięciu przechodzimy na stronę, z której za pomocą formularzy można bezpośrednio zgłosić fałszywe treści, SMS-y, domeny. Są tam również odesłania do stron, gdzie można zgłaszać nadużycia na najpopularniejszych platformach: Google, YouTube, Meta i TikTok.

ikona lupy />
TikTok / ShutterStock

Witryna oferuje wszystkim zainteresowanym, w tym komitetom wyborczym, bezpłatne skanowanie stron internetowych pod kątem bezpieczeństwa narzędziem Artemis, rozwijanym przez działający w strukturach NASK zespół CERT Polska.

Reklama

Stan podwyższonego zagrożenia

– Strona bezpiecznewybory.pl ma na celu przeciwdziałanie manipulacjom żerującym na ludzkiej łatwowierności, braku wiedzy, uprzedzeniach i stereotypach. Mamy nadzieję, że zgłoszenia i rejestracja ewidentnych metod dezinformacyjnych pomogą ograniczyć ich wpływ w toczącej się debacie wyborczej – mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

Partnerami inicjatywy są Google, Meta i TikTok.

– W ramach naszych działań koncentrujemy się m.in. na zwiększaniu przejrzystości reklam i odpowiedzialności reklamodawców, zapewnianiu wszystkim uczestnikom debaty publicznej głosu na platformach oraz zachęcaniu społeczności do wzięcia udziału w wyborach – wyjaśnia Oskar Braszczyński, Government & Social Impact Partner w Meta.

– Naszym głównym założeniem i zadaniem jest zapewnić, by TikTok pozostał bezpieczny i był wykorzystywany w sposób właściwy, czyli wolny od dezinformacji. W tym celu w kluczowych momentach nie tylko angażujemy własne, dodatkowe zasoby, ale również aktywnie włączamy się w działania lokalnych instytucji, jak to ma miejsce w przypadku serwisu bezpiecznewybory.pl – dodaje Jakub Olek, Head of Public Policy, TikTok CEE.

Dezinformacja w mediach

Region Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską, jest szczególnie narażony m.in. na dezinformację. Według badań sfinansowanych przez Google, a przeprowadzonych we wrześniu 2022 r. przez Ipsos i Central European Digital Media Observatory (CEDMO), zarówno w skali całego regionu, jak i samej Polski w grupie osób dorosłych (18-65 lat) aż 29 proc. z badanych czuje się silnie dotkniętych dezinformacją w mediach. Średnio dotkniętych dezinformacją czuje się 57 proc. Polaków w tej grupie, a słabo jedynie 11 proc.

ikona lupy />
ShutterStock

Edukacja przede wszystkim

W sieci coraz częściej wykorzystywane są technologie deepfake do tworzenia sfabrykowanych obrazów, filmów czy przekazów głosowych. Dlatego jednym z głównych celów portalu bezpiecznewybory.pl, jest edukacja przygotowująca m.in. do rozpoznawania tego rodzaju mistyfikacji. NASK planuje zorganizować zarówno specjalne spotkania, jak i opracować materiały dla komitetów wyborczych na temat identyfikacji i przeciwdziałania cyberzagrożeniom.