Aby zwabić firmy i rozwój sztucznej inteligencji do Wielkiej Brytanii, rząd zaproponował nowy wyjątek od praw autorskich. Jeśli nowe regulacje zostaną uchwalone, to sztuka i treści kulturalne zostaną zredukowane do zwykłych „wkładów” dla generatywnych systemów sztucznej inteligencji - stwierdziła w środowym raporcie Brytyjska Komisja ds. Kultury, Mediów i Sportu, stanowiąca panel członków parlamentu odpowiedzialnych za kontrolę polityki dla branży.

Panel wskazał na „wyjątkowe słabości” w podejściu brytyjskiego rządu do regulowania sztucznej inteligencji, stwierdzając, że propozycja ogólnego wyłączenia treści wykazała „wyraźny brak zrozumienia potrzeb brytyjskiego sektora kreatywnego”.

Ostrzeżenie pojawia się po tym, jak od tygodni hollywoodzcy aktorzy i scenarzyści strajkują, między innymi w sprawie większej ochrony przed sztuczną inteligencją.

Prawa autorskie do kosza?

Reklama

Z raportu wynika też, że Wielka Brytania ryzykuje utratą zaufania swoich branż kreatywnych, jeśli rząd nie wprowadzi jasnych przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

Obecnie brytyjskie przepisy dotyczące praw autorskich zapewniają ograniczone wyjątki od praw autorskich, zezwalając na eksplorację tekstów i danych wyłącznie do niekomercyjnego użytku badawczego.

W zeszłym roku rząd przedstawił pomysł nowego rozwiązania, które umożliwiłoby eksplorację tekstu i danych w dowolnym celu, co umożliwiłoby twórcom sztucznej inteligencji trenowanie modeli przy użyciu materiałów chronionych prawem autorskim bez konieczności uzyskania licencji.

Od tego czasu urzędnicy rządowi starali się złagodzić obawy twórców, twierdząc, że skonsultują się ze wszystkimi branżami, aby znaleźć właściwe przepisy.

Nowe propozycje

Komisja sugeruje, aby rząd porzucił plany dotyczące zwolnienia i zamiast tego pomógł mniejszym twórcom sztucznej inteligencji w zdobywaniu licencji w drodze wzajemnie korzystnych porozumień z grupami branżowymi z branży kreatywnej. Artyści są coraz bardziej zaniepokojeni faktem, że systemy sztucznej inteligencji są szkolone na materiałach chronionych prawem autorskim bez odpowiedniego licencjonowania lub uznania.

Komisja parlamentarna wzywa rząd do przedstawienia do końca roku aktualnych informacji na temat sposobu zarządzania wpływem sztucznej inteligencji na przemysły kreatywne.