Zwiększenie mobilności osób szukających pracy, skrócenie czasu na jej znalezienie oraz większa elektronizacja usług realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (PUP) to najważniejsze cele, które ma spełniać nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jej projekt, który Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) skierowało do konsultacji w ubiegłym miesiącu, zawiera też zmiany związane z instrumentami aktywizacji osób bezrobotnych oraz przysługującymi im świadczeniami (pisaliśmy o tym: „Będą zmiany w instrumentach aktywizacji osób bezrobotnych”, DGP nr 100/2024).

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ