Jak wynika z piątkowego raportu bieżącego JSW, porozumienie płacowe zostało zawarte 20 czerwca. "Zgodnie z zawartym porozumieniem w 2024 r. wzrost funduszu płac wyniesie 3,4 proc. w stosunku do bazy, którą stanowi osobowy fundusz płac przyjęty do zaktualizowanego Planu Techniczno - Ekonomicznego na rok 2023 (4,236 mld zł) i zamknie się na kwotę ok. 4,380 mld zł, tj. o 93 mln zł mniej niż wykonany osobowy fundusz płac 2023 r.” - napisano w raporcie.

Porozumienie zakończyło spór zbiorowy

„Wzrost ten realizowany będzie m.in. poprzez wdrożenie od 1 czerwca 2024 r. nowych tabel stawek płac zasadniczych (szacunkowa kwota w roku 2024: 175 mln zł)). Pełna realizacja osobowego funduszu płac dokonana zostanie poprzez wypłatę świadczeń jednorazowych we wrześniu i grudniu 2024 r.” - dodano w raporcie.

Reklama

W porozumieniu zapisano, że zakończyło ono spór zbiorowy dotyczący żądania wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. o wykonany wskaźnik inflacji za 2023 r. plus 1 punkt procentowy i wyczerpuje żądania płacowe Reprezentatywnych Organizacji Związkowych na 2024 r.

Pod koniec stycznia br. związki z JSW weszły w spór zbiorowy z zarządem spółki wobec - jak podawały - braku odpowiedzi na ich żądania płacowe. Wcześniej zażądały, aby w 2024 r. płace ponad 21-tysięcznej załogi JSW wzrosły co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji.

Grupa JSW: jaka jest kondycja spółki?

Grupa JSW w 2022 r., w którym sprzyjały jej wysokie ceny węgla koksowego i koksu, miała rekordowy zysk netto 7,6 mld zł. W ub. roku zysk netto spadł do 997,1 mln zł. JSW wyjaśniała, że na wynikach odbiły się: spadek cen surowców, wzrost kosztów produkcji i obłożenie składką solidarnościową w wysokości 1,6 mld zł.

W I kw. br. grupa JSW miała 9,7 mln zł straty netto; zarząd wskazywał, że wpływ na wyniki w tym okresie miały m.in. ponad 1,3 mld zł wydatków inwestycyjnych oraz spłaty ponad 216 mln zł kredytów i pożyczek.

Na początku czerwca br. zarząd JSW zdecydował o sięgnięciu po środki zaoszczędzone w funduszu stabilizacyjnym (FIZ) o łącznej szacowanej wartości 200 mln zł, ustalając limit dalszych wypłat w tym roku na 1,3 mld zł, czyli łącznie 1,5 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.