Aktywność w drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro zbliża się do normy szybciej niż jeszcze w czerwcu przewidywał Bank Francji. Jednak wraz ze spodziewanym w tym roku wzrostem gospodarczym sięgającym 6,3 proc., firmy odnotowują coraz więcej trudności z pozyskaniem siły roboczej. Jednocześnie utrzymuje się niski wskaźnik zatrudnienia wśród najstarszych i najmłodszych pracowników.

Francja nie jest osamotniona w obliczu zbliżającej się walki o znalezienie lub przekwalifikowanie pracowników w następstwie pandemii Covid-19. W Niemczech pandemia pogłębiła długotrwały niedobór siły roboczej w niektórych sektorach, a w Wielkiej Brytanii trudności ze znalezieniem pracowników już napędzają wzrost płac.

ikona lupy />
Udział firm wskazujących na trudności rekrutacyjne / Bloomberg

Tym, co sprawia, że sytuacja na francuskim rynku pracy jest bardziej niepokojąca, jest połączenie problemu z zatrudnieniem ze stosunkowo wysoką stopą bezrobocia.

Reklama

„Jest to społecznie nieakceptowalny paradoks i jest to nasze największe wyzwanie gospodarcze – nie ma pilniejszych i bardziej niezbędnych reform niż te, które zwiększają podaż dostępnej siły roboczej” – powiedział prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau w wywiadzie dla francuskiej gazety La Croix.

Rząd nie może po prostu polegać na skutkach obecnego odbicia gospodarczego, powiedział Villeroy. Wezwał władze publiczne i przedsiębiorstwa do poprawy praktyk i szkoleń oraz do uatrakcyjnienia pracy dzięki połączeniu wyższych wynagrodzeń i zmian w zasiłkach dla bezrobotnych.

Villeroy uważa, że korzystając z takich reform Francja może podnieść tempo wzrostu do około 2 proc. z około 1 proc. przed pandemią Covid.

Oprócz podwyższenia swoich krótkoterminowych prognoz wzrostu, Bank Francji podniósł swoje prognozy inflacji w swojej najnowszej prognozie gospodarczej. Ceny surowców i wyrobów gotowych były wyższe niż oczekiwano w okresie letnim, a bank centralny dostrzega rosnącą presję ze strony płac i sektora usług w 2022 i 2023 roku. Chociaż oczekuje, że inflacja spadnie od przyszłego roku, to jednak istnieje ryzyko wzrostu.

PKB 2021 2022 2023
Prognoza czerwcowa 5,80% 4,10% 2,10%
prognoza z września 6,30% 3,70% 1,90%
Inflacja 2021 2022 2023
Prognoza czerwcowa 1,50% 1,20% 1,20%
prognoza z września 1,80% 1,40% 1,30%
Źródło: Bank of France, Bloomberg