"Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Emisja obligacji nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego przez zarząd spółki dnia 10 czerwca 2016 roku" - podano w komunikacie.

Obligacje zostaną wyemitowane 23 grudnia 2016 r. Dzień wykupu będzie przypadać w 20 grudnia 2019 r. Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,90%, a odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

"Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A" - czytamy także.

MCI Capital podał, że wartość wyemitowanych i niewykupionych dotychczas obligacji przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)