"Rada nadzorcza spółki Projekt 011 – jednostki w 100% zależnej od emitenta, pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez zarząd dokument stanowiący strategię działania Projekt011. Strategia ta oparta jest na założeniu, że po dokonaniu podziału emitenta [...] kolejne projekty logistyczno-magazynowe grupy kapitałowej Marvipol S.A. będą realizowane przez Projekt011" - czytamy w komunikacie.

Powyższe jest spowodowane w szczególności potrzebą przejrzystej prezentacji segmentu logistycznego grupy kapitałowej Marvipol S.A, podkreśliła spółka.

Marvipol podał, że w celu zapewnienia finansowania dla Projekt011 akcjonariusze tej spółki podjęło wczoraj uchwałę o emisji obligacji zamiennych na akcje, emitowanych w 3 seriach o łącznej wartości 40 mln zł, przeznaczonych do objęcia przez podmioty należące do grupy Marvipol (w ramach kapitału warunkowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz z delegacją ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji na zarząd).

Ponadto akcjonariusze Projekt011 podjęli uchwałę w sprawie zmiany firmy spółki na MVP Logistics S.A., czytamy dalej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)