"Strony porozumienia ustaliły, iż grupowe zwolnienie przeprowadzone zostanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Realizacja ustalonych zwolnień grupowych pozwoli na wygenerowanie synergii kosztowych zgodnych z wcześniej komunikowanym przez Alior Bank planem" - czytamy w komunikacie. 

Strony porozumienia uzgodniły także m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach grupowego zwolnienia, warunki odpraw, dodatkowych odszkodowań oraz innych świadczeń jakie będą przysługiwać zwalnianym pracownikom, jak i zasady, jakie będą stosowane w przypadku konieczności relokacji pracowników (zmiana miejsca pracy), podano również.

"Koszty związane z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników, którzy będą zwalniani w związku z restrukturyzacją zatrudnienia zostaną uwzględnione w ramach rezerwy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej.

Pod koniec listopada Alior Bank przystąpił do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

>>> Czytaj też: Potężne zwolnienia w UniCredit. 14 tysięcy osób straci pracę