"Główne cele strategii PKN Orlen w latach 2017-18:

• Średnioroczna EBITDA wg LIFO na poziomie 8,8 mld zł

• Realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 5,4 mld zł

• Utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%

• Konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję" - czytamy w komunikacie.

"Nasza strategia pozostaje niezmiennie oparta na trzech strategicznych filarach: Budowa Wartości, Ludzie i Siła finansowa. Priorytetem w nadchodzących latach będzie wzmocnienie pozycji rynkowej i realizacja najważniejszych inwestycji rozwojowych. Kluczowym elementem naszej strategii pozostają oczywiście ludzie. Wierzymy, że dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, możliwa będzie dalsza budowa wartości koncernu. W naszej strategii stawiamy też na innowacje tworzące wartość. W duchu patriotyzmu gospodarczego będziemy również współpracować z polską nauką oraz innymi spółkami Skarbu Państwa" - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

"Niezmiennie ważne pozostaje dla nas utrzymanie solidnych fundamentów finansowych, które będą wspierać dalszy rozwój i zabezpieczać koncern przed ewentualnymi ryzykami zewnętrznymi. Chcemy utrzymać rating na poziomie inwestycyjnym, co sprawi, że będziemy posiadać dostęp do różnorodnych źródeł finansowania. Zakładamy też, że realizowana strategia umożliwi dalszy wzrost wypłaty dywidendy dla naszych akcjonariuszy, której poziom będzie uzależniony od sytuacji finansowej" - dodał wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

W segmencie Downstream priorytety PKN Orlen to doskonałość operacyjna, wzrost udziałów w rynku paliw o ponad 5 pkt proc., wydłużanie łańcucha wartości w petrochemii oraz dostosowanie rafinerii do optymalnego koszyka produktów, wspierane przez nowoczesną energetykę przemysłową. Średnioroczna EBITDA LIFO w tym segmencie ma wynieść 7,6 mld zł w latach 2017-2018, a średnioroczne nakłady inwestycyjne 3,7 mld zł.

W segmencie Detalu priorytetem jest bogata oferta na stacjach paliw, tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych i stały wzrost satysfakcji klientów, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz zaawansowaną analityką danych. Spółka oczekuje wzrostu udziału rynkowego o ponad 1 pkt. Proc. Średnioroczna EBITDA LIFO ma wynieść 1,8 mld zł w latach 2017-2018, a średnioroczne nakłady inwestycyjne 0,6 mld zł.

W obszarze Wydobycia kluczowa będzie ostrożna kontynuacja rozwoju obecnych aktywów w Polsce i Kanadzie, która pozwoli nam na elastyczne reagowanie w zależności od sytuacji na rynku ropy i gazu. PKN Orlen chce zwiększyć wydobycie do 15,7 tys. boe/d. Średnioroczna EBITDA LIFO segmentu ma wynieść 0,3 mld zł w latach 2017-2018, a średnioroczne nakłady inwestycyjne 0,8 mld zł.

W nowej strategii istotna będzie dalsza koncentracja na bezpieczeństwie surowcowym. "Jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, planowane jest dalsze umacnianie dotychczasowych i budowanie nowych relacji handlowych z największymi producentami na świecie" - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)