"Dywidendą nadzwyczajną objętych jest 12 811 859 akcji, na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł. […] Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy nadzwyczajnej ustalona zostanie na dzień 9 stycznia 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 23 stycznia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Kwota pochodzi z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata dywidendy nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę 14 989 875,03 zł kapitału zapasowego spółki w jego części powstałej z zysków osiągniętych w latach ubiegłych, podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)