"Terminowe regulowanie zobowiązań wobec obligatariuszy potwierdza naszą zdolność do realizacji planu restrukturyzacji. Wypełnianie jego postanowień jest dla nas priorytetem. Równie ważne są dla nas działania proefektywnościowe i rozwojowe. Także w obszarze finansowania działalności spółki – czego efektem są porozumienia z Bankiem Millennium. Dokonane zmiany pozytywnie przełożą się na wyniki finansowe spółki w kolejnych kwartałach, a w szczególności na strukturę cash flow. Rozłożenie spłat kredytu na dłuższy okres pozytywnie wpłynie na przepływy finansowe. Przepływy operacyjne usprawni natomiast wyższy limit wierzytelności w ramach umowy faktoringowej" – powiedział Stachnik cytowany w komunikacie.

Biomed-Lublin dokonał spłaty 450 tys. zł, czyli 5% wartości nominalnej obligacji na rzecz obligatariuszy. Wypłata nastąpiła zgodnie z warunkami przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli i zatwierdzonego przez sąd planu restrukturyzacyjnego. Spółka wynegocjowała również korzystniejsze warunki finansowania w Banku Millennium. Zmiany ukonstytuowane zostały poprzez zawarcie aneksów do umów kredytowej i faktoringowej oraz do porozumienia dot. spłaty wypłaconej akredytywy, podano także.

Kolejna spłata kapitału w wysokości 5 % przewidziana jest na dzień 22 marca 2017 r.

"Aneks do umowy kredytowej wprowadza dłuższy okres kredytowania spółki, trwający do 22 czerwca 2017 r. Aneks do umowy faktoringowej zwiększa natomiast limit wierzytelności do 5,4 mln zł (z 4,5 mln zł obecnie). Porozumienie ws. warunków spłaty zobowiązania wynikającego z akredytywy zostało zmienione poprzez obniżenie raty płatnej do 30 grudnia br. o 300 tys. euro do poziomu 200 tys. euro i zwiększenie o taką samą kwotę kolejnej raty, płatnej do 30 czerwca 2017 r." – czytamy dalej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)