"W wyniku zawarcia aneksu przedłużony został okres obowiązywania umowy do końca 2019 roku (pierwotny termin zakończenia umowy to 31 grudnia 2016 roku) oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2017" – czytamy w komunikacie.

Wartość całej umowy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2019 roku, wyniesie obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) 1 334 mln zł netto, z czego dla okresu 2017 – 2019 wartość umowy wyniesie 134 mln zł netto, podano także.

LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)