„Liczba zakontraktowanych lokali w I kwartale 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie 937 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów" – czytamy w komunikacie.

„937 lokali zakontraktowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku to sygnał, że na polskim rynku mieszkaniowym nadal istnieje duży deficyt lokali mieszkaniowych. W 2016 roku w 6 największych aglomeracjach pojawiło się w sprzedaży 65 tys. nowych mieszkań, jednak w Polsce liczba lokali przypadających na jednego mieszkańca wciąż jest zdecydowanie niższa, niż średnia dla krajów UE. Utrzymanie dobrego tempa sprzedaży w kolejnych kwartałach może umożliwić Grupie Robyg osiągnięcie zakładanego poziomu kontraktacji w wysokości 3 300 lokali na koniec 2017 roku. W tym kontekście kluczowe jest systematyczne wprowadzanie do oferty nowych inwestycji. Dzięki rozbudowanemu bankowi ziemi, Grupa Robyg jest w stanie stale dostarczać klientom nowoczesne projekty, które spotykają się z dużym zainteresowaniem z powodu dobrej lokalizacji oraz kompleksowego charakteru inwestycji – tak jak planowane na Pradze i Białołęce projekty, gdzie w sumie powstanie ok. 960 lokali" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Spółka szacuje, że w 2017 roku kontraktacja osiągnie poziom około 3 300 lokali – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych. W tym samym okresie planowane jest przekazanie około 2 500 mieszkań. Grupa Robyg zakłada natomiast znaczącą liczbę przekazań w przyszłym roku, podano w informacji.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews)