Wielton planuje 110 mln zł nowych inwestycji w strategii na lata 2017-2020Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada 110 mln zł nowych inwestycji i 50 mln zł inwestycji odtworzeniowych w tym okresie, podała spółka w prezentacji.

"W okresie 2017-2020 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę bliską 110 mln zł, bez uwzględnienia nakładów odtworzeniowych gwarantujących ciągłość funkcjonowania Grupy na poziomie około 50 mln zł. Potencjalne transakcje M&A zwiększą wartość przywołanych powyżej nakładów. W 2018 roku spółka planuje zwiększyć do 100% pakiet udziałów w spółce Fruehauf z siedzibą w Auxerre we Francji (obecnie spółka posiada 65,31% udziałów)" - czytamy w komunikacie.

Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków własnych oraz finansowania zewnętrznego. Warunkiem realizacji działań określonych w strategii jest nieprzekroczenie przez wskaźnik długu netto/EBITDA poziomu 2,5x oraz utrzymanie wskaźnika zadłużenia (kapitały obce/aktywa) na poziomie nie większym niż 60%, podano także.

W kwestii akwizycji Wielton podał, że "realizacja celów strategicznych ma się opierać się w zrównoważony sposób na rozwoju organicznym oraz na akwizycjach". "Mając powyższe na uwadze powodzenie realizacji strategii jest uzależnione od skutecznych działań w obu przywołanych obszarach. Transakcje M&A (fuzje i przejęcia) będą realizowane wyłącznie, gdy wyselekcjonowana spółka wpisze się w strategię, a transakcja będzie pozwalała na realizację celów biznesowych Grupy Wielton" - podkreślono.

Harmonogram akwizycji będzie planowany z uwzględnieniem przede wszystkim możliwości przeprowadzenia skutecznego procesu integracji tak, aby w pełni uzyskać efekty rozpoznanych synergii. Głównymi kryteriami wyboru przy transakcjach będą: wejście na nowe rynki zbytu lub umocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach, uzupełnienie portfolio o produkty niszowe, osiągnięcie synergii kosztowych w ramach obecnej bazy produktowej, uzyskanie dostępu do nowych produktów i technologii, wyjaśniono.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)