Moody's poinformował także, że pozostawił bez zmian pozostałe oceny ratingowe banku. 

"Podwyższenie perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych banku było następstwem podobnego podwyższenia dla perspektywy ocen ratingowych Polski, opublikowanego w dniu 12 maja 2017 r." – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią noty:

- ocena depozytów długoterminowych została potwierdzona na poziomie A2, perspektywa została podwyższona na "stabilną" z "negatywnej",

- ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1,

- ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa została bez zmian na poziomie "stabilna",

- ocena zobowiązań Programu MTN została bez zmian na poziomie (P)A3,

- ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu została bez zmian na poziomie (P)P-2,

- opinia o ryzyku kontrahenta została bez zmian na poziomie A2(cr)/P-1(cr), wymieniono w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)