Zysk netto Gobarto wzrósł r: r do 9,53 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 9,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,6 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 397,71 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 337,8 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Gobarto w okresie 3 miesięcy 2017 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 397 714 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 17,74%. Przychody eksportowe nominalnie wzrosły o 21 855 tys. zł, a ich udział w strukturze przychodów wzrósł o 3,72 pkt. procentowych do poziomu 15,52% przychodów ogółem" – czytamy w raporcie.

Wygenerowana przez grupę w tym okresie EBITDA wyniosła 20,24 mln zł i była o 98,2% wyższa niż przed rokiem.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 5,77 mln zł wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)