Strata netto Lokum Deweloper to 2,13 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotował 2,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,33 mln zł wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,54 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 36,31 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2017 r. grupa sprzedała 117 lokali (spadek o 32% r/r). Natomiast liczba lokali objęta umowami rezerwacyjnymi wzrosła ponad dwukrotnie do 261. Duża liczba umów rezerwacyjnych związana była m.in. z toczącym się procesem otwarcia rachunku powierniczego dla projektu Lokum Victoria Va. Rachunek ten został już założony i umowy rezerwacyjne sukcesywnie przekształcane są w umowy deweloperskie" – czytamy w komunikacie.

Na koniec marca 2017 r. suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wynosiła 461, co stanowi 68% potencjału rozpoznań w 2017 (679 lokali), podano także.

Na koniec marca grupa zwiększyła liczbę lokali w ofercie do 1 164. Liczba lokali w realizacji niemal potroiła się rok do roku do 1 470. Obie wartości są najwyższe w historii grupy i obejmują zarówno rynek wrocławski, jak i krakowski, zaznaczono.

"Pod względem przychodów i sprzedaży pierwszy kwartał był słabszy od poprzednich. Zmienność pomiędzy poszczególnymi kwartałami jest naturalna w naszej działalności – wyniki te zależą od harmonogramu prowadzonych inwestycji i dlatego warto na nie patrzeć z perspektywy całego roku. Zakładamy, że liczba lokali rozpoznanych w wyniku oraz sprzedanych będzie wyraźnie wzrastać w kolejnych okresach, szczególnie w drugiej połowie tego roku. Naszym celem jest sprzedaż w 2017 roku około tysiąca lokali, a potencjał rozpoznań na 2017 jest na poziomie nieco wyższym niż zeszłoroczny - 679 lokali" - skomentował prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,13 mln zł wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)