Zysk netto ABC Data spadł r: r do 1,57 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,49 mln zł wobec 11,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 994,78 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1 036,39 mln zł rok wcześniej.

"Mimo mniejszej sprzedaży skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o 3 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku [i wyniósł 58,52 mln zł], co stanowi wzrost o 5%. Poprawa rentowności brutto ze sprzedaży o 0,5 pkt proc. [do 5,9%] została osiągnięta dzięki poprawie marż zarówno w działalności eksportowej jak i na rynku krajowym, także w związku z konsolidacją S4E" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 7,79 mln zł wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Wcześniej spółka informowała, prezentując wstępne dane, że odnotowała 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 994,8 mln zł przychodów w I kw. 2017 r.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)