Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu 44,91 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,92 zł na akcję, podano w uchwałach ZWZ.

Zysk spółki za 2016 r., wynoszący 77,45 mln zł podzielono w następujący sposób:

"1) kwotę 44 906 621,60 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. 2,92 zł na jedną akcję;
2) kwotę 55 000 zł przeznaczono na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki;
3) pozostałą kwotę w wysokości 32 491 566,65 zł przeznaczono na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetalu w liczbie 15 378 980, podano także.

"Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)