Zysk netto Master Pharm wzrósł r: r do 1,59 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,1 mln zł wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zgodnie z przewidywaniami zarządu zjawisko niższej rentowności, które odnotowała spółka na koniec 2016 r. miało charakter przejściowy, wynikający kosztów związanych z inwestycjami w zaplecze produkcyjne" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,26 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 11,45 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na przychody grupy miał wzrost przychodów spółki zależnej Avet Pharma, której przychody wyniosły 4 297 tys. zł w porównaniu do 3 102 tys. zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 38%. Wzrost osiągnięty został głównie dzięki wzrostom sprzedaży na produktach: Inerbiotyk C, Mega Tran, Mega Omega, Sinavet, Mega Krzem. Motorem wzrostów były produkty sezonowe z kategorii produktów na odporność, na które było większe zapotrzebowanie niż w analogicznym okresie 2016 r. na skutek warunków atmosferycznych panujących w pierwszym kwartale" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 1,45 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)