Akcjonariusze Forte zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o przeznaczeniu 4,78 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,2 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryk Mebli 'Forte' S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej uchwałą nr 6/2017 postanowiło część zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 4 780 216,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Zgodnie z powyższą uchwałą wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,20 zł" – czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 25 maja, a dzień wypłaty dywidendy na 9 czerwca br.

Forte odnotowało 110,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 84,41 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 97,2 mln zł wobec 77,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2016 r. spółka miała 1 090 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)