"Wartość kontraktu: 10 370 000 zł. Przedmiot kontraktu: zespół mieszkaniowo-usługowy z garażem podziemnym "Nowe Bielany 2" przy ul. Duracza w Warszawie, ETAP III. Terminy realizacji: Rozpoczęcie Robót - 21 maj 2017 r. Zakończenie robót - 30 września 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Jest to druga umowa zawarta w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ze spółką z Grupy Grupo LaR. Łączna wartość podpisanych umów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 40,74 mln zł. 

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)