"Dywidenda dla akcjonariuszy – 6 814 126,80 zł; 2. kapitał zapasowy – 13 936 033,39 zł. W dywidendzie nie uczestniczy 1 000 000 sztuk akcji Unibep skupionych" - czytamy w projekcie uchwały.

"Ustala się wysokość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,2 zł. Wyznacza się dzień dywidendy (D) na dzień 22 czerwca 2017 roku. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 7 lipca 2017 roku" - czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r. 

(ISBnews)