Zysk netto Bestu spadł r: r do 6,13 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Best odnotował6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 34,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,49 mln zł wobec 39,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,83 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 56,53 mln zł rok wcześniej.

"Największą dynamikę wzrostu osiągnęły spłaty wierzytelności BEST I NSFIZ i BEST II NSFIZ, które wyniosły 39,8 mln zł w pierwszym kwartale 2017 roku i wzrosły o 10,3 mln zł (35%) wobec pierwszego kwartału 2016 roku. Odnotowany wzrost spłat jest wynikiem poczynionych inwestycji w nowe portfele, jak również ciągłych usprawnień procesu zarządzania wierzytelnościami. Spłaty wierzytelności BEST III NSFIZ były natomiast niższe porównując okres do okresu, co wynika z faktu, że fundusz ten nie dokonuje już nowych inwestycji. Łącznie spłaty należne Grupie w pierwszym kwartale 2017 roku osiągnęły poziom 50,7 mln zł i wzrosły o 9,7 mln zł (24%) wobec analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody operacyjne osiągnęły poziom 35,8 mln zł i mimo dynamicznego wzrostu spłat, były niższe o 20,7 mln zł (37%) wobec pierwszego kwartału 2016 roku. Główną przyczyną był brak przeszacowań wierzytelności w górę, które to wystąpiły w porównywalnym okresie poprzedniego roku i poza wyceną wierzytelności własnych miały także wpływ na poziom zysku z inwestycji w BEST III NSFIZ, podkreśliła spółka.

"W pierwszym kwartale 2017 roku nasze koszty operacyjne osiągnęły poziom 22,3 mln zł i wzrosły o 5,8 mln zł (35%) wobec pierwszego kwartału 2016 roku. Jest to wynikiem m.in. rozpoczęcia ekspansji zagranicznej, wzrostu wolumenu obsługiwanych wierzytelności oraz dalszego rozwoju wdrożonego systemu operacyjnego SIGMA. Tym samym, zysk wygenerowany na działalności operacyjnej osiągnął poziom 13,5 mln zł i spadł o 26,5 mln zł (66%) wobec pierwszego kwartału 2016 roku. Z uwagi na finansowanie naszych inwestycji kapitałem zewnętrznym istotną pozycją naszego rachunku wyników są także koszty finansowe netto, które w okresie pierwszego kwartału 2017 roku wyniosły 7,2 mln zł i wzrosły o 1,8 mln zł (33%) wobec pierwszego kwartału 2016 roku. W rezultacie, wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 6,2 mln zł, tj. o 28,0 mln zł (82%) niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast po wyłączeniu aktualizacji wyceny wierzytelności, wyniki operacyjne byłyby bardzo podobne" - czytamy dalej.

Dynamiczny wzrost spłat bezpośrednio wpłynął na poziom pełnej EBITDA gotówkowej, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 30,8 mln zł i wzrosła o 3,1 mln zł (11%) wobec I kwartału 2016 roku. Ze względu na brak dostępności danych Kredyt Inkaso za pierwszy kwartał 2017 roku, dla zachowania porównywalności wartości dotyczące pierwszego kwartału 2016 roku, zostały skorygowane o wpływ wyniku Kredyt Inkaso, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 13,01 mln zł wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)