Robyg podtrzymuje prognozę 90 mln zysku netto w 2017 r.Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Robyg zakłada skonsolidowany zysk netto na poziomie 90 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, podtrzymując wcześniejszą prognozę. Planowana na br. kontraktacja to 3 300 mieszkań.

"W całym 2017 roku spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej na poziomie 90 mln zł oraz uznania na poziomie 2500 lokali. Przy zachowaniu obecnych trendów rynkowych, Grupa Robyg prognozuje zakontraktowanie około 3 300 mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson podkreślił, że przychody Grupy w I kw. 2017 na poziomie 69,5 mln zł oraz zysk netto wynoszący około 2,5 mln zł przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej są zbieżne z prognozami spółki na ten rok.

"Zanotowany w I kw. 2017 zysk jest zgodny z przewidywaniami spółki i wynika z harmonogramu przekazań lokali właścicielom. W IV kw. 2016 r. liczba przekazań była bardzo wysoka i zaplanowany na rok 2017 harmonogram przekazań również zakłada uwzględnienie największej liczby przekazań w końcu roku. Tym samym spodziewany jest znaczący pozytywny wpływ przesunięcia na skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej także w 2018 roku" - powiedział Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że "sprawne zarządzanie i polityka inwestycyjna posiadają odzwierciedlenie" w 937 sprzedanych i ok. 320 przekazanych mieszkaniach w I kw. tego roku.

"Grupa Robyg niebawem rozpocznie realizację kolejnych projektów w stolicy, które będą zlokalizowane w nowych dla spółki dzielnicach: na Pradze Południe, Białołęce i Włochach. Także w Gdańsku Grupa Robyg zabezpiecza tereny pod nowe inwestycje - m.in. w dzielnicy Gdańsk Śródmieście, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem gdańszczan" - poinformował także szef RN.

W I kw. 2017 Grupa Robyg przekazała nabywcom około 320 lokali, głównie w następujących inwestycjach:

Lawendowe Wzgórza / Stacja Nowy Gdańsk – około 50%

Young City – około 15%

Królewski Park – około 5%

Osiedle Kameralne – około 5%

Słoneczna Morena – około 5%

Mila Baltica – około 5%, podano w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews)