"Patrząc na wyniki I kw. tego roku, na poziom zamówień i na założenia sprzedaży, mamy nadzieję na co najmniej powtórzenie wyniku sprzedaży krajowej z I półrocza 2016 r. Zakładamy również wzrost sprzedaży eksportowej" – powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

Wskazał, że wielkość krajowego portfela grupy jest na podobnym poziomie wobec analogicznego okresu 2016 r., a perspektywy rynkowe oceniane są pozytywnie. Perspektywy na kolejną część roku także są optymistyczne, jednak specyfika realizacji zamówień sprawia, że czasem niektóre projekty przesuwają się na kolejne kwartały.

"Patrzymy bardzo optymistycznie" – powiedział prezes.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ES-System sięgnęły 41,08 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 40,64 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2016 r. grupa odnotowała 83,06 mln zł przychodów w porównaniu z 82,22 mln zł rok wcześniej.

ES-System liczy na dalszy wzrost sprzedaży eksportowej, także dzięki rozpoczęciu działalności spółki zależnej w Wielkiej Brytanii, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Efekty jej działania mogą być dostrzegalne w wynikach kolejnych lat.

"Wielka Brytania jest jednym z głównych ośrodków, w których inwestorzy podejmują decyzje o zamówieniach na świecie. W związku z tym dostrzegliśmy potrzebę stałej obecności na rynku brytyjskim " – wyjaśnił Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

"Liczę na to, że w niedalekiej przyszłości zaobserwujemy wzrost sprzedaży nie tylko rozwiązań z naszej oferty standardowej, ale również z oferty dedykowanej pod konkretne inwestycje i oczekiwania projektantów. Jeśli chodzi o tematy inwestycyjne, projekty, to ze względu na czas od pozyskania klienta do zakończenia realizacji, aby zobaczyć wyniki potrzeba powyżej jednego roku" – powiedział.

Prezes potwierdził, że w związku z tym efekty działania brytyjskiej spółki mogą być widoczne w wynikach grupy kapitałowej dopiero od przyszłego roku.

W I kw. 2017 r. największym rynkiem eksportowym dla spółki były Zjednoczone Emiraty Arabskie (16,6% w całości sprzedaży eksportowej).

"Patrząc na zamówienia pozyskane na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oczekujemy, że nadal będziemy obecni w tym regionie. Istotne pozostają jednak rynki UE, takie jak Niemcy, Austria, czy Francja. " – powiedział Gawrylak.

W I kw. w czołówce była także Chorwacja, w związku z dużym projektem tam realizowanym. W kolejnych okresach mogą się pojawić inne rynki.

ES-System także cały czas pracuje nad wzmocnieniem sieci współpracowników z biur architektonicznych, co powinno przełożyć się na wzrost eksportu.

"Dążymy do tego, żeby udział sprzedaży eksportowej rósł, przy utrzymaniu wysokiego udziału sprzedaży krajowej" – podkreślił prezes.

W I kw. 2017 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach wyniósł 26,9%, o 4,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Pod koniec marca br. ES-System poinformował o zamiarze utworzenia spółki zależnej w Wielkiej Brytanii, a 11 kwietnia została ona zarejestrowana. Spółka będzie funkcjonowała jako przedstawicielstwo handlowe w celu pozyskiwania klientów z rynku brytyjskiego, przy czym w zależności od dynamiki rozwoju tego rynku i warunków prawnych związanych z funkcjonowaniem na nim możliwa będzie zmiana tego modelu biznesu, wskazano wówczas.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk