Zysk operacyjny wyniósł w I kw. br. 1,51 mln zł wobec 1,94 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 1,7 mln zł wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,89 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 14,71 mln zł rok wcześniej.

"Za niższe przychody odpowiada obniżenie wartości transakcji barterowych w stosunku do I kwartału poprzedniego roku o 2,8 mln zł. Przesunięcie w tym zakresie wynika ze strategii promocyjnej grupy" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 0,1 mln zł wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kw. br. 1,22 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pozytywny wynik grupy potwierdza, że prowadzona polityka dyscypliny kosztowej przyniosła pożądane efekty. Przychody gotówkowe pozostały na stabilnym poziomie ponad 7 mln zł. Zmiana w strukturze przychodów to wynik ograniczenia transakcji barterowych związany zarówno z większą dyscypliną w zakresie tych transakcji, jak i harmonogramem naszych działań promocyjnych" - powiedział prezes PMPG Polskie Media Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Podkreślił sezonowość rynku reklamy prasowej, która wpływa na wyniki I kwartału. Aby ograniczyć wpływ czynników sezonowych w przyszłości, PMPG organizuje obecnie swoje portfolio tak, aby przychody z innych rodzajów działalności miały równoważący wpływ na wyniki, podano w informacji.

"Priorytetem działań spółki jest rozwój segmentu internetowego. Serwisy Grupy notowały w I kwartale rekordowe wzrosty zarówno jeżeli chodzi o użytkowników (DoRzeczy.pl – ponad 750 tys., Wprost.pl – ponad 2 mln), jak i pozostałe dane zasięgowe, w tym liczbę odsłon (łącznie ponad 11 mln) i czas spędzany w serwisach przez użytkowników (ponad dwukrotne wzrosty). Jednocześnie systematycznie rosną zasięgi 'Do Rzeczy' i 'Wprost' w mediach społecznościowych, gdzie profile związane z tygodnikami mają blisko 900 tys. fanów/obserwatorów" - czytamy dalej.

Efektem tego jest blisko dwukrotny wzrost przychodów z reklamy odsłonowej. Równolegle we wszystkich serwisach PMPG wdrożone zostały rozwiązania z zakresu marketing automation, które mają się przyczynić do dalszego wzrostu przychodów z Internetu, podano także.

"Z końcem marca ruszył serwis internetowy SuperHistoria.pl, wydawany przez spółkę Orle Pióro sp. z o.o. Serwis ma charakter wertykalny, jego głównym partnerem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Fundacja PGNiG. Silny partner w połączeniu z faktem, że serwis powstał w oparciu o rozwiązania technologiczne przygotowane w ramach grupy i przetestowane przy wdrożeniach serwisów Wprost.pl i DoRzeczy.pl spowodował, że nowy serwis od startu jest rentowny" - czytamy dalej.  

PMPG utrzymała również swoje zaangażowanie w biznesowy kanał telewizji internetowej inwestorzy.tv. Jednocześnie spółka planuje wprowadzenie kontentu wideo w swoich serwisach informacyjnych Wprost.pl i DoRzeczy.pl. Nad wdrożeniem projektu pracuje Sławomir Cedzyński, były redaktor naczelny serwisów informacyjnych grupy Wirtualna Polska, wskazano również.

"Rozwój serwisów internetowych i zmiany w portfolio wydawniczym to tylko część prowadzonych aktywności, których celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów oraz identyfikacja i wybór strategicznych kierunków rozwoju Grupy PMPG. Przełożony w czasie został oficjalny start projektu PMPG Ventures - wehikułu inwestycyjnego w modelu M4E, czyli media for equity (media za udziały). Projekt, który obejmie zarówno wszystkie niezwiązane z działalnością prasową aktywa grupy PMPG, jak i nowe inwestycje, powinien ruszyć najpóźniej w IV kwartale bieżącego roku. Aktualnie trwają prace nad organizacyjną częścią projektu oraz jego strukturą w ramach grupy PMPG Polskie Media" - stwierdzono również. 

W II kwartale grupa powinna odnotować przychody z tytułu wprowadzenia do kin filmu "Gwiazdy", pierwszej autorskiej produkcji Film Point Group, spółki zależnej PMPG Polskie Media. PMPG również partycypowała w produkcji.

Głównym aktywem Grupy PMPG Polskie Media pozostaje tygodnik "Wprost", który wraz z tygodnikiem "Do Rzeczy" odpowiadają za blisko 80% przychodów grupy. PMPG od lat konsekwentnie realizuje strategię budowy silnych brandów zasięgowych, dzięki której media Grupy #PolskieMedia notują dziś ok. 3,5 tys. bezpośrednich uczestników wydarzeń organizowanych pod marką "Wprost" lub "Do Rzeczy", ok. 200 tys. czytelników drukowanych i cyfrowych wydań tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy", ok. 350 tys. fanów na Facebooku, ok. 515 tys. obserwujących na Twitterze, 3 mln użytkowników serwisów internetowych Wprost.pl, DoRzeczy.pl, SuperHistoria.pl, Film.com.pl oraz 11 mln odsłon serwisów internetowych, podano także w materiale.

Od początku roku w ramach PMPG rozwijany jest także przywrócony po kilku latach projekt Business Gate. To miesięcznik skierowany do czytelników zainteresowanych tematyka biznesową, inwestycjami i innowacjami. Co dwa tygodnie ukazuje się również Business Gate Capital - e-magazyn poświęcony tematyce rynku kapitałowego.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy". Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)