Zysk operacyjny wyniósł 4,62 mln zł wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,32 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 91,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 2,41 mln zł wobec 1,48 mln zł straty rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)