Strata netto Monnari Trade wyniosła 0,64 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,23 mln zł wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,95 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 52,61 mln zł rok wcześniej.

"Do najważniejszych dokonań w grupie kapitałowej Monnari Trade, które miały miejsce w I kwartale 2017 r. należą: Zmniejszenie na dzień 31.03.2017 r. stanu zapasów z kolekcji jesienno-zimowej 2016/2017 do niecałych 6% w odniesieniu do całości zapasów towarów grupy kapitałowej; Wzrost sprzedaży mierzony ilością sprzedanych jednostek (sztuk odzieży) o 11,6 %; Utrzymanie wzrostu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu na poziomie wzrostu powierzchni handlowej (wzrost o 17,7 %); Pozytywne zmiany w sieci salonów – (z uwagi na wygaśnięcie umów zostały zamknięte 2 salony, powiększono 3 salony oraz został otwarty jeden nowy salon)" - czytamy w raporcie.

Powierzchnia handlowa grupy Monnari na koniec I kwartału 2017 r. wzrosła o 17,7 %, z 27,0 tys. m2 w I kwartale 2016 r. do 31,8 tys. m2 . Na dzień 31 marca 2017 grupa Monnari posiadała 162 salony (31.03.2015 -147 salonów).

"Słabsza dynamika przychodów była spowodowana kilkoma czynnikami, w tym: dynamiczną wyprzedażą towaru z ostatniej kolekcji jesienno-zimowej zmniejszającą wartość obrotów (na poziomie sprzedaży liczby sztuk grupa kapitałowa odnotowała wzrost o 11,6%); spadkiem sprzedaży hurtowej o około 35%.; dłuższym okresem dochodzeniem nowych salonów do zakładanych obrotów; spadkiem liczby odwiedzin o ok. 5 %; Okres I kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie należy do słabszych okresów sprzedażowych, co związane jest z okresem poświątecznym, kiedy skłonność do zakupów wśród klientów spada oraz rozpoczyna się okres wyprzedaży odzieży z kolekcji jesienno-zimowej" - czytamy dalej.

Monnari podało także, że z uwagi na presje cenowe konkurencji, grupa również stosowała różne formy obniżki cen towarów, aby zachęcić klientów do zakupu. Negatywnie odbiło się to na marży brutto na sprzedaży, która spadła do 48 % z 51,5 % w okresie porównywalnym.

"Pozytywnym zaś aspektem tych działań było zmniejszenie zapasów z kolekcji jesienno- zimowej 2016/2017 do poziomu 5,92% w odniesieniu do całości zapasów towarów Grupy Kapitałowej. Słabsza sprzedaż oraz duże promocje spowodowały wygenerowanie straty operacyjnej na poziomie - 1 233 tys. zł oraz straty netto w wysokości 637 tys. zł versus pozytywne wyniki w tych pozycjach w I kwartale 2016 r." - podała spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 2,58 mln zł wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej.Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)