"Zysk netto za rok 2016 w wysokości: w kwocie: 3 360 290,59 tys. zł, przeznaczyć w kwocie 1 267 665,80 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,1 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 2 092 624,79 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 27 068,97 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, podano także.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 1,27 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2016 r. spółka odnotowała 229 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)