"Zysk spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 492 521,98 zł przeznacza się w następujący sposób: kwotę 240 608,00 zł przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Kwotę 2 251 913,98 zł przeznacza na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały.
Zarząd wnioskuje do ZWZ o ustalenie dnia dywidendy na dzień 1 sierpnia 2017 roku oraz terminu wypłaty dywidendy w dwóch transach przypadających na: pierwsza transza – 31 sierpnia 2017 r., II transza – 30 listopada 2017 r., podano także.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Z oferty firmy skorzystało 25 tys. klientów.


(ISBnews)