Zysk netto Work Service wzrósł r: r do 12,4 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Work Service odnotował 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6,61 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 25,22 mln zł wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,34 mln zł wobec 20,39 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 655,06 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 591,25 mln zł rok wcześniej.

Przychody Grupy Work Service w I kw. 2017 r. wzrosły o niemal 11% do poziomu ponad 655 mln zł, w tym 44,7% przychodów pochodziło z działalności międzynarodowej.

"Mamy za sobą bardzo dobry kwartał, którego wyniki pokazują zarówno rozwój naszego biznesu, jak i wyraźną poprawę rentowności. Umiejętnie wykorzystujemy dobrą koniunkturę na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu odnotowaliśmy solidny wzrost organiczny na poziomie 9% r/r. Jednocześnie cały czas wprowadzamy zmiany w grupie, które mają poprawiać naszą efektywność. Pierwsze efekty tych działań zaczynają być widoczne, czego dowodem jest osiągnięcie najwyższego w naszej historii poziomu EBITDA, który został odnotowany w pierwszym kwartale roku" – powiedział prezes Maciej Witucki, cytowany w komunikacie.

Poprawa efektywności jest widoczna również na poziomie zysku netto, który wyniósł 12,4 mln zł, co stanowi niemal trzykrotnie lepszy wynik niż przed rokiem.

"Stawiamy na zrównoważony rozwój, który budowany jest na solidnych fundamentach. Z jednej strony wdrażamy nowe narzędzia rekrutacyjne, aby w obecnych warunkach rynkowych mieć dostęp do jak największej bazy kandydatów. Z drugiej zaś skupiamy się zarówno na poprawie efektywności struktury finansowania i jak i prowadzonego biznesu. W rezultacie podejmowanych przez nas działań, po 3 miesiącach przekroczyliśmy poziom 25 mln złotych zysku operacyjnego. W ten sposób osiągnęliśmy już 29% prognozowanego przez nas poziomu na koniec roku" – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 6,33 mln zł wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)