Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 6,13 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,45 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 14,74 mln zł rok wcześniej.

Z uwagi na rozpoczętą z końcem marca 2016 konsolidację Medi-Lynx wyniki I kw. 2017 nie są porównywalne r/r, podkreślono w komunikacie.

"Od początku 2017 roku możemy już w pełni koncentrować się na rozwoju biznesu i maksymalizacji efektów synergii po przejęciu Medi-Lynx i składników majątku AMI/Spectocor. Oznacza to dla nas dynamiczny wzrost skali działalności, do którego przygotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu. Pierwszy kwartał był pod tym względem bardzo intensywny, ponieważ sporo czasu i nakładów przeznaczyliśmy na przygotowanie organizacji i zasobów pod obsługę skokowego wzrostu klientów, co znalazło przejściowe odzwierciedlenie w poziomie rentowności naszej działalności" - powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

"Nasz biznes opiera się na kapitale ludzkim, dlatego wzrost - czy to organiczny, czy też poprzez przejęcia - musi być poprzedzony uzupełnieniem kadry o specjalistów, dzięki którym możemy w sposób ciągły świadczyć najwyższej jakości usługi dla rosnącej grupy naszych klientów. W związku z tym od stycznia br. ponosimy koszty zatrudnienia i szkolenia nowych pracowników – w tym wybranych specjalistów uprzednio zatrudnionych przez AMI/Spectocor - podczas gdy pozytywny efekt przejęcia klientów AMI/Spectocor jest zauważalny w przychodach dopiero począwszy od marca" - dodał prezes.

Podkreślił, że operacyjnie przygotowanie do obsługi większej liczby zleceń spółka zakończyła na początku drugiego kwartału br.

"Mamy silny, zmotywowany do działania zespół, który skutecznie walczy o coraz wyższą pozycję rynkową Medicalgorithmics. Dynamika wzrostu liczby badań w końcówce marca pozwala nam oczekiwać kontynuacji pozytywnego trendu w sprzedaży i poprawy rentowności w kolejnych kwartałach 2017 roku. Zakończenie akwizycji w USA - czyli na naszym podstawowym i najbardziej perspektywicznym rynku działalności - ma również bardzo istotny efekt marketingowy. Nasza technologia od początku cieszy się dużym zainteresowaniem, ale teraz polski know-how wsparty jest dodatkowo silną i rozpoznawalną organizacją na miejscu, w USA. Staliśmy się potężniejszym graczem, z większą zdolnością do ekspansji, a jednocześnie pozostaliśmy innowacyjni i elastyczni, za co klienci cenią nas najbardziej. Podczas tegorocznej konferencji Heart Rhythm Society - największego i najważniejszego wydarzenia naukowego w branży - występowaliśmy już jako jeden zespół i ponownie PocketECG spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska" - podsumował Dziubiński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 0,8 mln zł wobec 6,06 mln zł straty rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)