Zysk netto Inter Cars wzrósł r: r do 53,03 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 53,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 66,76 mln zł wobec 67,72 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 roku negatywny wpływ na marżę procentową miały ujemne różnice kursowe w kwocie 15,1 mln zł, a w analogicznym okresie roku 2016 -2,1 mln zł ujemnych różnic kursowych. Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic
kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa za I kwartał 2017 wyniosła 30,5% i była wyższa o 0,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego (30,2%)" - czytamy w raporcie.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 561,35 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1 303,5 mln zł rok wcześniej.

"Grupa realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentowności netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży za I kwartał 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku (po przeliczeniu na zł i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Niemcy (80%), Węgry (65%) i Włochy (57%). Przy czym również spółki zależne o największym wpływie na przychody grupy, wzrosły ponad 10%: Rumunia (16%), Litwa (23%) i Chorwacja (24%)" - czytamy również w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 33,57 mln zł wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews)