Zysk operacyjny wyniósł 1 046,57 mln zł wobec 114,85 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 375,96 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1 402,21 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na osiągnięte wyniki grupy miały działania optymalizacyjne związane z przekazaniem części aktywów produkcyjnych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu (SRK)", podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 955,41 mln zł wobec 62,04 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)