Zysk netto LW Bogdanka wzrósł r: r do 67,85 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) odnotowała67,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 54,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 89,74 mln zł wobec 78,89 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 179,8 mln zł (wzrost o 3,7% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 465,17 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 420,57 mln zł rok wcześniej.

"Dobre wyniki finansowe i operacyjne są rezultatem realizacji założeń produkcyjnych i wysokiego poziomu sprzedaży w I kw. 2017 mimo utrzymywania się trudnej sytuacji na rynku" - czytamy w raporcie.

Jako czynniki pozytywne wymieniono: wysoką produkcję i sprzedaż węgla w I kw. 2017; wysoki uzysk (66,7%) w I kw. 2017; lekki wzrost cen węgla energetycznego na rynku. Jako czynnik negatywny wskazano niski poziom zapasów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 64,1 mln zł wobec 51,4 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)