"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego postanawia zysk netto banku za 2016 rok w kwocie 604 198 677,93 zł podzielić w następujący sposób: dywidenda dla akcjonariuszy 591 887 988,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 53 grosze.Odpis na fundusz ogólnego ryzyka 11 200 000,00 zł.Odpis na kapitał rezerwowy 1 110 689,93 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 3 lipca br. a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2017 r., podano także.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)