Zysk operacyjny wyniósł 165,2 mln zł wobec 185,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Obniżenie poziomu rentowności operacyjnej jest efektem spadku zysku operacyjnego o 11% r/r przy jednoczesnym wzroście przychodów. Do najważniejszych czynników, które przyczyniły się do obniżenia zysku operacyjnego należy zaliczyć stratę operacyjną jednej ze spółek z grupy - Sapiens International oraz istotne obniżenie zysku operacyjnego portugalskiego producenta oprogramowania Exictos" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna Sapiens International w I kw br. wyniosła 2,4 mln zł w porównaniu z zyskiem operacyjnym 24,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku i była spowodowana sporem z jednym z istotnych klientów i zaprzestaniem trwającego wdrożenia, podano także.

"Dodatkowo na wynikach negatywnie odbiło się osłabienie GBP w stosunku do innych walut, w tym NIS. Spadek zysku operacyjnego na rynku zachodnioeuropejskim w pierwszym kwartale, o 36% w ujęciu r/r do poziomu 13,4 mln zł, to przede wszystkim efekt wysokiej bazy z analogicznego okresu roku poprzedniego zawyżonej przez odwrócenie rezerwy na należności przez portugalską spółkę Exictos. Wydarzenie to pod niosło wynik operacyjny o ok. 8 mln zł w I kw. 2016 roku" - czytamy również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 068,3 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1 844,4 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 146,3 mln zł wobec 181,5 mln zł zysku rok wcześniej. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100). (ISBnews)