Zysk netto ogółem Elemental wzrósł r: r do 14,35 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2017 r. wobec 12,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka odnotowała 11,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 19,53 mln zł wobec 14,94 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o ok. 25% r/r do 21,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,01 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 192,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 3,71 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

"Sytuacja na rynku surowców w pierwszym kwartale 2017 roku była sprzyjająca, rozwinęliśmy także zasięg geograficzny dzięki przejęciom i umacnianiu pozycji w wysokomarżowych sektorach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz układów drukowanych. Wszystkie te elementy są już częściowo widoczne w wynikach I kw. 2017. Ostatnie akwizycje oraz uruchomienie zakładu w Bydgoszczy powinny wzmacniać wyniki kolejnych kwartałów - przy zachowaniu stabilnych warunków otoczenia rynkowego. Spółka nie potrzebuje finansowania zewnętrznego. Tegoroczne akwizycje - o ile nie pojawi się jakiś nowy duży potencjalny cel inwestycyjny – zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych oraz z wyemitowanych obligacji" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)