Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o wypłacie 8,24 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,01 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 10,01 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 8,24 zł na akcję, podano w uchwale walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 005 860,12 zł w następujący sposób:

- kwotę 6 006 960 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 8,24 zł;

- kwotę 3 998 900,12 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 31 maja 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na 14 czerwca 2017 roku, podano także.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w listopadzie 2014 r.

(ISBnews)