Akcjonariusze Comarch zdecydują 27 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu części zysku netto za 2016 r. w wysokości 12,2 mln mln na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca.

"Walne zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 45 588 464,11 zł zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2017 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 sierpnia 2017 roku" – czytamy w projekcie uchwały.

Pozostała część zysku netto w wysokości kwocie 33,4 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy, czytamy w projektach.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)