"Prospekt emisyjny emitenta sporządzony w związku z ofertą publiczną do 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Prospekt dotyczy również zamiaru dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 7 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 792 711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz do 8 500 000 praw do akcji serii I (PDA), podano również.

Firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski. 

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)