Zysk netto Newagu wyniósł 9,95 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Newag odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 15,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,95 mln zł wobec 10,91 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 164,97 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 74,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 5,74 mln zł wobec 17,01 mln zł straty rok wcześniej.

"Główny wpływ na wyniki grupy miały: wartość zrealizowanej sprzedaży, ujemny wynik na działalności finansowej - 3,2 mln zł, wynik na pozostałej działalności operacyjnej + 322 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)