Zysk netto Echo Investment spadł r: r do 62,26 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 62,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 188,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 89,21 mln zł wobec 168,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,69 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 143,21 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2017 r. grupa wypracowała 89 mln zł zysku operacyjnego. Na tę pozycję wpłynęła przede wszystkim wycena Galerii Libero oraz wrocławskich biurowców West Link i Sagittarius. W rachunku wyników odzwierciedlenie znalazło również zawarcie ostatecznych umów sprzedaży 90 mieszkań, które w pierwszym kwartale 2017 r. zostały dostarczone klientom" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 51,18 mln zł wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)