Strata netto Redanu zwiększya się r: r do 9,41 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Redan odnotował 9,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 13,75 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

"Wynik osiągnięty przez grupę kapitałową w pierwszym kwartale 2017 roku w obu segmentach działalności kształtował się odmiennie. W części modowej nastąpiła poprawa wyniku o +2 mln zł. W segmencie dyskontowym niestety miało miejsce istotne pogorszenie wypracowanego rezultatu o -9,8 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

"W pierwszym kwartale 2017 roku wynik części modowej kolejny kwartał z rzędu uległ poprawie. Widać coraz wyraźniej, że przynosi rezultaty wprowadzona jesienią 2015 zmiana strategii, zakładająca koncentrację na podwyższaniu marży handlowej oraz optymalizację kosztów działania zamiast nacisku na ekstensywny wzrost sprzedaży. W pierwszym kwartale 2017 roku: (i) prawidłowo zaplanowane zamówienie na sezon jesień-zima 2016 umożliwiło zastosowanie mniej agresywnej polityki wyprzedaży oraz szybsze jej zakończenie; (ii) lepsze dopasowanie kolekcji wiosennej do potrzeb klientów zapewniło wzrost jej udziału w sprzedaży. Oba te czynniki przyniosły podwyższeni realizowanej marży procentowej. Efekty tych działań widać w wynikach pierwszego kwartału br. Będą one jeszcze bardziej widoczne w wynikach drugiego kwartału. Dzięki temu w 2017 r. - w opinii zarządu - segment modowy przekroczy próg rentowności" - czytamy dalej.

Najistotniejszym czynnikiem, który w pierwszym kwartale 2017 roku najmocniej wpłynął na pogorszenie wyników segmentu dyskontowego, był brak wzrostu sprzedaży adekwatny do wzrostu powierzchni sklepów. Największy negatywny wpływ na brak zwiększenia sprzedaży miało nieprawidłowe zatowarowanie sklepów. Wynikało to przede wszystkim z błędów w działaniu nowego uruchomionego w lutym br. systemu SAP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP, wyjaśniono.

Nieprawidłowości w zatowarowaniu sklepów polegały na niedostatecznych ilościach towarów wysyłanych do sklepów oraz na wysyłkach towarów do niewłaściwych sklepów (ze względu na nieprawidłowości zarówno w zebraniu danych o stanach zapasów jak i w błędach w generowaniu wysyłek, a także ich realizacji). Efektem problemów z wysyłkami było znaczne opóźnienie dostępności oferty przejściowej oraz wiosenno-letniej. Problemy te w większości rozwiązane dopiero pod koniec kwietnia 2017 roku jednak system nie osiągnął jeszcze pełnej zakładanej funkcjonalności i wydajności. Czynniki mające wpływ na zachwianie wyników części dyskontowej mają charakter wewnętrzny i spółka TXM obecnie skupiona jest na ich jak najszybszym wyeliminowaniu, czytamy dalej.

"W drugiej połowie roku po uporaniu się ww. problemami dotychczasowa strategia rozwoju segmentu dyskontowego będzie kontynuowana, a rosnący udział importu bezpośredniego towarów poprzez wzrost marży handlowej będzie wpływał na poprawę uzyskiwanych rezultatów.
W opinii zarządu Redan rynek dyskontowy ma duży potencjał rozwoju zarówno w Polsce jak i Europie Centralnej. TXM jest w stanie ten potencjał wykorzystać. Niepowodzenie wdrożenia systemu SAP w I kwartale br. nie wpływa negatywnie na ocenę możliwości dynamicznego rozwoju w tym segmencie rynku. Po przezwyciężeniu trudności z nowym systemem TXM wróci na ścieżkę rozwoju, pod kierownictwem nowego zarządu, który posiada różnorodne, bogate doświadczenie w odzieżowym biznesie detalicznym. Jest także należycie zmotywowany do osiągnięcia sukcesu" - podkreślono.

Strata operacyjna spółki wyniosła 14,53 mln zł wobec 6,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,32 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 126,27 mln zł rok wcześniej.

Na koniec marca 2017 r. powierzchnia sieci sklepów wynosiła ogółem:
- ok. 102,7 tys. m2 (406 sklepów własnych) na rynku dyskontowym krajowym i zagranicznym, co oznacza 29 % przyrost w stosunku do końca analogicznego okresu roku 2016 r.
- ok. 39,3 tys. m2 (287 sklepów – w tym 33 własne i 242 franczyzowe – oraz 12 multibrandowych kornerów franczyzowych) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza spadek powierzchni o 6% w stosunku do pierwszego kwartału 2016 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)