Akcjonariusze Enei zdecydują 26 VI o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Enei zdecydują o wypłacie 110,36 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

"Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 620 243 tys. zł w następujący sposób:

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 110 360 644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję,

- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 509 882 355,50 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano na 24.07.2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 10.08.2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Enei w 2016 r. wyniósł 620,24 mln zł wobec 1 116,89 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)