Akcjonariusze PCM zdecydują 27 VI o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) zdecydują 27 czerwca o przeznaczeniu 28,1 mln zł zysku za 2016 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza 2,36 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na WZA spółki.

"Zwyczajne walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 28 119 075,56 zł w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 28 104 862,40 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 14 213,16 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Oznacza to, że na jedną akcję przypada 2,36 zł, podano także.
"Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r." - czytamy dalej.


Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)