Zysk operacyjny wyniósł 5,38 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 31 marca 2017 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których w związku z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia bilansowego nie zostały rozpoznane przychody ze sprzedaży, wyniosła 20 969 tys. zł" - podano również w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,46 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 13,28 mln zł rok wcześniej.

"Według stanu na dzień 31 marca 2017 roku w ofercie grupy kapitałowej znajdowały się ę projekty deweloperskie z łączną liczbą 196 lokali,
z czego 134 znajdowało się w budowie"- czytamy w raporcie.


W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,5 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)