"Na ujemny wynik finansowy netto wpłynęła głównie działalność operacyjna. Wzmocnienie złotówki w stosunku do wysokiego w poprzednich okresach kursu dolara i euro, które stanowią dominujące waluty operacji finansowych w grupie spowodowały, że różnice kursowe netto były dodatnie i wyniosły w pierwszym kwartale 2017 roku 915 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,04 mln zł wobec 2,27 mln zł straty rok wcześniej.

"Jeśli chodzi o obszar kosztów największy wzrost (w wartościach bezwzględnych) w porównywanych okresach dotyczył wartości sprzedanych towarów, kosztów usług obcych i kosztów świadczeń pracowniczych – odpowiednio o 12,1 mln zł, 2,6 mln zł i 1,1 mln zł." - czytamy również.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,89 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 75,72 mln zł rok wcześniej.
"W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku detaliczna sprzedaż ogólnodostępna wzrosła o 5%, natomiast detaliczna sprzedaż wolnocłowa oraz sprzedaż hurtowa i schipchandling wzrosły odpowiednio o 22% i 43%. Wzrost przychodów ze sprzedaży był wynikiem
wzrostu ruchu pasażerskiego na lotniskach oraz realizacją planowanych transakcji B2B" - czytamy również w raporcie.


W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 2,39 mln zł wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)