Zysk netto Vistalu spadł r: r do 4,35 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,27 mln zł wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,56 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 80,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 6,43 mln zł wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)